rebuig

Tractament i/o valorització
 

A Llorens|rp actuem com a agents de residus. Portem els residus perillosos que generes a la teva empresa a la seva corresponent planta de tractament i/o valorització, sempre intentant generar el mínim impacte medioambiental i acomplir el landfill 0.