ampolles

Recollida de residus
 

Instal·lació d’elements d’emmagatzematge i posterior recollida dels residus per a aprofitar, al màxim, la classificació en origen.

A Llorens|rp també t’assessorem sobre com etiquetar els palés i els bidons dels residus que generes a la teva empresa, seguint la normativa vigent, per afavorir la seva correcta gestió.