Química i Farmacèutica

Els residus químics i farmacèutics exigeixen un tractament altament rigorós per la perillositat i risc que poden comportar. Llorens|rp els gestiona amb total seguretat i garantia, aplicant els criteris més exigents. Per fer-ho, disposa de tècnics especialistes que estableixen els protocols a seguir en cada cas.

Llorens|dc també intervé en aquest sector, permetent l’eliminació d’estocs sobrants (medicaments i productes cosmètics caducats, entre d’altres), documents confidencials, ensajos mèdics, proves realitzades amb anterioritat…