Construcció
 

Aquest és un sector on generen grans volums de residus, on s’inclouen des de materials tòxics que cal gestionar amb la màxima cura a matèries que es poden recuperar a través del reciclatge.

Llorens|rp analitza les necessitats de cada obra, estudia els tipus de residu que es genera en cada cas i organitza el sistema de contenidors i recollida.