Arts Gràfiques
 

A Llorens|rp gestionem residus de les arts gràfiques: planxes, fotolits, dissolvents, fixadors, pintures, coles, tintes, tòners, ink-jets d’impressió, etc.

Un cop separats i etiquetats correctament, els portem a la planta de tractament i/o valorització per a la seva correcte gestió. Prioritzem la seva valoració per a ser aprofitats en altres processos productius.