flota


Llorens|rp és la divisió que s’encarrega de la gestió de tot tipus de residus especials i perillosos, des dels generats en una oficina (com són els tòners, les piles o els fluorescents), fins als generats en grans quantitats; com ara les aigües residuals, de neteja o solvents, entre d’altres.

Llorens|rp neix amb la voluntat d’assessorar als nostres clients sobre les millors solucions medioambientals, com a suport en tràmits de documentació oficial i la seva correcta etiquetació. Treballem per trobar la millor via de gestió, procurant sempre el cumpliment del landfill 0 i prioritzant la valorització i el subproducte com a alternativa a qualsevol tractament o incineració, per a després transportar aquesta mercaderia cap a la corresponent planta gestora, on se’n farà la seva gestió.

L’objectiu de Llorens|gmr és la d’integrar, de manera sostenible, la gestió més adequada per a cada tipus de residu. D’aquesta voluntat neix Llorens|rp, agents de residus, encarregats del seu transport eficaç i eficent, per la seva posterior valorització.